Beter Brein Bladen Groepen 7 & 8

Beter Brein Bladen groep 7 en 8

Beter Brein Bladen stimuleren het creatieve, logische en kritische denken.

Beter Brein Bladen groep 7 en 8

Beter Brein Bladen zijn onderdeel van een project rond een thema. De bladen zijn bedoeld om het creatieve denken van leerlingen te stimuleren. Daarnaast worden ook het kritisch en logisch denken gestimuleerd.

Elk project bestaat uit:

  1. Een leesboek
  2. Een werkblad met antwoorden
  3. De Beter Brein Bladen met 10 uiteenlopende opdrachten.
  4. Beter Brein antwoorden (beperkte antwoorden daar de eigen ideeën van leerlingen het belangrijkst zijn. De antwoorden zijn meer suggesties).

Algemene handleiding Beter Brein Bladen

De volgende projecten zijn verkrijgbaar:

BOEKEN

BEWAREN

DE NATUUR ALS VOORBEELD

GELD

BELANGRIJKE UITVINDINGEN I

FOTO’S VAN VROEGER

ANGST

OVER KWAKZALVERS EN PISKIJKERS

DE OERTIJD

SUIKER

TEXTIEL

FEESTEN EN FESTIVALS

Kijk de Beter Brein Bladen onderaan deze pagina in.

De kosten voor één project bedraagt € 10,98 en is in zijn geheel te bestellen via deze winkel bij de betreffende boeken.

De kosten van een heel pakket is € 109,80 (twee volledige projecten gratis)

Beter Brein Bladen

Kijk hieronder de verkrijgbare bladen deels in.

De natuur als voorbeeld

Bewaren

Boeken

Geld

Uitvindingen

Foto's van vroeger

Angst

Suiker

Kwakzalvers en piskijkers

Textiel

De oertijd

Feesten en festivals