Beter Brein Bladen Groepen 3 & 4

Beter Brein Bladen groep 3 en 4

Beter Brein Bladen stimuleren het creatieve, logische en kritische denken.

Beter Brein Bladen groep 3 en 4

Beter Brein Bladen zijn onderdeel van een project rond een thema. De bladen zijn bedoeld om het creatieve denken van leerlingen te stimuleren. Daarnaast worden ook het kritisch en logisch denken gestimuleerd.

Elk project bestaat uit:

  1. Een leesboek
  2. Een werkblad met antwoorden
  3. De Beter Brein Bladen met 10 uiteenlopende opdrachten.
  4. Beter Brein antwoorden (beperkte antwoorden daar de eigen ideeën van leerlingen het belangrijkst zijn. De antwoorden zijn meer suggesties).

Algemene handleiding Beter Brein Bladen

De volgende projecten zijn verkrijgbaar:

DAG EN NACHT SCHOON DE FIETS
BOUWEN

ZINTUIGEN

SEIZOENEN

METEN

DE BOER: DE AKKER

WATER

HET CIRCUS

ZOET

VRUCHTEN

De kosten voor één los project bedraagt € 10,98 en is in zijn geheel te bestellen via deze winkel bij de betreffende boeken.

De kosten van een heel pakket is € 109,80 (twee volledige projecten gratis)

Beter Brein Bladen inkijken

Kijk hieronder de verkrijgbare bladen deels in.

Dag en nacht

Schoon

De fiets

Bouwen

Zintuigen

Seizoenen

Meten

Het circus

Bij de boer; de akker

Zoet

Water

Vruchten