Beter Brein Bladen Groepen 5 & 6

Beter Brein Bladen groep 5 en 6

Beter Brein Bladen stimuleren het creatieve, logische en kritische denken.

Beter Brein Bladen groep 5 en 6

Beter Brein Bladen zijn onderdeel van een project rond een thema. De bladen zijn bedoeld om het creatieve denken van leerlingen te stimuleren. Daarnaast worden ook het kritisch en logisch denken gestimuleerd.

Elk project bestaat uit:

  1. Een leesboek
  2. Een werkblad met antwoorden
  3. De Beter Brein Bladen met 10 uiteenlopende opdrachten.
  4. Beter Brein antwoorden (beperkte antwoorden daar de eigen ideeën van leerlingen het belangrijkst zijn. De antwoorden zijn meer suggesties).

Algemene handleiding Beter Brein Bladen

De volgende projecten zijn verkrijgbaar:

DE SCHOOL VAN VROEGER

AFVAL

BIJZONDERE ROBOTS

DIEREN UIT EEN EI

WIND

DE WERELD ROND

VINCENT VAN GOGH

RAAR, MAAR WAAR!

 KIJK, MIJN LIJF!

ZUIVEL

HOUT

TENTEN

Kijk de Beter Brein Bladen onderaan deze pagina in.

De kosten voor één project bedraagt € 10,98 en is in zijn geheel te bestellen via deze winkel bij de betreffende boeken.

De kosten van een heel pakket is € 109,80 (twee volledige projecten gratis)

Beter Brein Bladen inkijken

Kijk hieronder de verkrijgbare bladen deels in.

Dieren uit een ei

De school van vroeger

Afval

Bijzondere robots

Wind

De wereld rond

Vincent van Gogh

Zuivel

Raar, maar waar!

Hout

Kijk, mijn lijf!

Tenten